Målsättning

Furg arbetar för att:

  • Organisera föräldrar/vårdnadshavare i göteborgsregionen som har barn och ungdomar med reumatiska sjukdomar.
  • Hela familjen skall få träffa andra familjer i liknande situationer för att ha möjlighet att utbyta erfarenheter och stödja varandra.
  • Alla föräldrar/vårdnadshavare skall få god och kontinuerlig information om sjukdomen reumatism och dess behandling.
  • Belysa konsekvenserna på grund av sjukdomen och informerar om vilka samhälleliga stöd som finns att erhålla i det dagliga livet.
  • Genom reumaskola för reumatiskt sjuka barn och ungdomar, deras föräldrar och syskon öka kunskap och förståelse för sjukdomen.
  • Föräldrar/vårdnadshavare skall få information och stöd hur att nå ut med relevant information för att personal som i sitt dagliga arbete har kontakt med barn och ungdomar som är reumatiskt sjuka och ge dem rätt förutsättningar.
  • Genom samarbete med sjukhuset öka resurserna till behandling, vård och rekreation.

Kommentarer inaktiverade.