Bli medlem

Furg är en föräldraförening i göteborgsregionen. Den bildades som en föräldraförening i BURG 1982.
Burg var en barn och ungdomsorganisation inom Reumatikerförbundet. Furg blev fristående förening 1983.
Furg verkar idag mot sjukhusupptagningsområdet i göteborgsregionen och vill bland annat arbeta för;

  • att föräldrar får möjlighet att träffa andra familjer i liknande situationer för att utbyta erfarenheter och stödja varandra
  • att föräldrar ska erbjudas information om barnets sjukdom och behandling bl a genom föreläsningar
  • att information om befintliga sociala rättigheter sprids till föräldrar/vårdnadshavare genom bl a föreläsningar

Medlemsavgiften för hela familjen är 300 kr/år.

Postgiro 81 10 33 -0.
Uppge namn, adress, mailadress och gärna telefonnummer samt barnets namn och födelsedatum.
Om Du vill vara stödmedlem, skriv Ditt namn, Din adress och gärna även telefonnummer på inbetalningskortet .
Maila gärna
furg.goteborg@gmail.com
för mer info.

Du kan även ringa eller maila någon i styrelsen eller stödföräldrarna så skickar vi Dig ett inbetalningskort.
Då vi fått Din inbetalning skickar vi Dig ett medlemsregister över våra medlemmar, samt att Du därefter får inbjudan till våra nästkommande aktiviteter.

Kommentarer inaktiverade.