Julpyssel!
När julen står för dörren och det är dags att ta fram pyntet bjuder Furg in till en pysselstund där vi skapar och fikar tillsammans.

Alla pysselsugna medlemmar är välkomna till Dalheimers hus lördagen den 26 november kl. 10-13, lokal Karl-Johan.

Anmälan görs till vår gmailadress:
furg.goteborg@gmail.com  eller till Annmarie på tel. 031-795 02 30 senast den 17 november.

Vi tar ut en kostnad på 50 kr/familj; i den ingår material och julfika. Beloppet sätts in på vårt pg 81 10 33-0 senast den 20/11.


Välkomna hälsar Furg’s Styrelse!

Besök gärna vår hemsida: www.furg.se eller vår facebookgrupp.

.

 

 

Vill ni ha kontakt med någon av oss i styrelsen eller önskar bli medlemmar? Maila då till: furg.goteborg@gmail.com

Furg arbetar för att:

Organisera föräldrar/vårdnadshavare i göteborgsregionen som har barn och ungdomar med reumatiska sjukdomar.

Hela familjen skall få träffa andra familjer i liknande situationer för att ha möjlighet att utbyta erfarenheter och stödja varandra.

Alla föräldrar/vårdnadshavare skall få god och kontinuerlig information om sjukdomen reumatism och dess behandling.

Belysa konsekvenserna på grund av sjukdomen och informerar om vilka samhälleliga stöd som finns att erhålla i det dagliga livet.

Genom reumaskola för reumatiskt sjuka barn och ungdomar, deras föräldrar och syskon öka kunskap och förståelse för sjukdomen.

Föräldrar/vårdnadshavare skall få information och stöd hur att nå ut med relevant information för att personal som i sitt dagliga arbete har kontakt med barn och ungdomar som är reumatiskt sjuka och ge dem rätt förutsättningar.

Genom samarbete med sjukhuset öka resurserna till behandling, vård och rekreation.

Furg arrangerar bl a:

Cafékvällar
Sparesor
Danmarksresor
Furgdagen då allt kan hända
Julpyssel för stora och små

Kommentarer inaktiverade.