Furg bjuder in till årsmöte för verksamhetsåret 2016

Ni är varmt välkomna till Dahlheimers hus tisdagen den 14 mars kl 17.30. Vi har bjudit in Anders Fasth som kommer och berättar om de sista rönen kring barnreumatism. Vi börjar med att fika tillsammans, Anders startar sin föreläsning kl.18.00, förbered gärna frågor till honom.

Efter Anders föreläsning följer vi årsmötets dagordning.

Dagordningen skickas med kallelsen och publiceras på vår hemsida. Verksamhetsberättelsen kommer delas ut på årsmötet.

Varmt välkomna!

Anmäl Dig/Er på vår gmail-adress, furg.goteborg@gmail.com eller ring till Annmarie Karlsson, tel. 031-795 02 30 senast den 25 februari.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 21 februari.

 

 

Besök gärna vår hemsida: www.furg.se eller vår facebookgrupp.

.

 

 

Vill ni ha kontakt med någon av oss i styrelsen eller önskar bli medlemmar? Maila då till: furg.goteborg@gmail.com

Furg arbetar för att:

Organisera föräldrar/vårdnadshavare i göteborgsregionen som har barn och ungdomar med reumatiska sjukdomar.

Hela familjen skall få träffa andra familjer i liknande situationer för att ha möjlighet att utbyta erfarenheter och stödja varandra.

Alla föräldrar/vårdnadshavare skall få god och kontinuerlig information om sjukdomen reumatism och dess behandling.

Belysa konsekvenserna på grund av sjukdomen och informerar om vilka samhälleliga stöd som finns att erhålla i det dagliga livet.

Genom reumaskola för reumatiskt sjuka barn och ungdomar, deras föräldrar och syskon öka kunskap och förståelse för sjukdomen.

Föräldrar/vårdnadshavare skall få information och stöd hur att nå ut med relevant information för att personal som i sitt dagliga arbete har kontakt med barn och ungdomar som är reumatiskt sjuka och ge dem rätt förutsättningar.

Genom samarbete med sjukhuset öka resurserna till behandling, vård och rekreation.

Furg arrangerar bl a:

Cafékvällar
Sparesor
Danmarksresor
Furgdagen då allt kan hända
Julpyssel för stora och små

Kommentarer inaktiverade.